Kancelaria Adwokacka Agnieszka Kurczuk-Samodulska

Warszawa | Lublin

Telefon

+48 601 360 430

  • Od 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja art. 647(1) k.c., który określa zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców. Nowe brzmienie zmienia zasady zgłaszania i akceptacji podwykonawcy i ogranicza zakres  odpowiedzialności inwestora. Po zmianie przepis ten brzmi następująco: Art. 647(1) k.c.: § 1. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia […]

  • Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość zarejestrowania spółki z o.o., spółki jawnej i spółki komandytowej w sposób uproszczony – przez internet (tzw. „S24”). Zawarcie umowy spółki z o.o., jawnej lub komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy dostępnego na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu […]