Dzieci w sieciZgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami zgodę na publikację danych / wizerunku dziecka w sieci wyrażają rodzice do czasu ukończenia przez dziecko 13. roku życia.

Unijne regulacje GDPR (wchodzące w życie w maju 2018 roku) wskazują graniczny wiek 16 lat, dając państwom członkowskim możliwość obniżenia progu do 13 lat.

Nowe regulacje zobowiązują również administratorów danych do zapewnienia mechanizmu weryfikacji wieku osoby wyrażającej zgodę.

Niezależnie od powyższego – zastanówmy się dwa razy przed opublikowaniem treści dot. naszych milusińskich i tłumaczmy dzieciom konsekwencje publikowania treści w internecie!

więcej informacji na: http://gdpr.pl/dzieci-sieci-zgoda-dziecka-gdpr