Kancelaria Adwokacka Agnieszka Kurczuk-Samodulska

Warszawa | Lublin

Telefon

+48 601 360 430

  • Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami zgodę na publikację danych / wizerunku dziecka w sieci wyrażają rodzice do czasu ukończenia przez dziecko 13. roku życia. Unijne regulacje GDPR (wchodzące w życie w maju 2018 roku) wskazują graniczny wiek 16 lat, dając państwom członkowskim możliwość obniżenia progu do 13 lat. Nowe regulacje zobowiązują również administratorów danych do […]

  • Od 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja art. 647(1) k.c., który określa zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców. Nowe brzmienie zmienia zasady zgłaszania i akceptacji podwykonawcy i ogranicza zakres  odpowiedzialności inwestora. Po zmianie przepis ten brzmi następująco: Art. 647(1) k.c.: § 1. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia […]