Kancelaria Adwokacka Agnieszka Kurczuk-Samodulska

Warszawa | Lublin

Telefon

+48 601 360 430

  • Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość zarejestrowania spółki z o.o., spółki jawnej i spółki komandytowej w sposób uproszczony – przez internet (tzw. „S24”). Zawarcie umowy spółki z o.o., jawnej lub komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy dostępnego na stronie https://ems.ms.gov.pl/ i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu […]

  • Obecnie w sprzedaży wydanie 2 publikacji: Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach (stan prawny: listopad 2016 r.) “Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach, wydanie drugie” (wyd. C.H. Beck, 2016). Wydanie trzecie z uwzględnieniem wszystkich zmian w przepisach do marca 2018 roku – już w przygotowaniu!